Jak brzmiał hejnał przed wiekami?

Niestety, historia hejnału krakowskiego nie zachowała się w formie dokładnych zapisów dźwiękowych z przeszłości. Niemniej jednak, legenda głosi, że hejnał krakowski miał być odegrany przez strażnika wieży kościoła Mariackiego w Krakowie, który w 1241 roku zobaczył nadchodzącego wroga, Mongołów. Chcąc ostrzec mieszkańców miasta, zaczął grać na swojej trąbce. Niestety, został zaatakowany i zabity podczas grania, a hejnał przerwał się w dramatycznym momencie.

Dlatego obecny hejnał krakowski jest przerwany na pamiątkę tego zdarzenia. Trwa on około pięciu minut, a wykonuje się go co godzinę z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie. Początek i koniec hejnału są przerwane, aby upamiętnić tragiczne wydarzenie sprzed wieków.