Którędy płynęła Wisła 1200 lat temu?

Gdy legendarny Smok gasił pragnienie po połknięciu barana nafaszerowanego siarką, Wisła płynęła innym korytem niż dzisiaj. Była też płytsza. Na makiecie 4×5 metrów pokazujemy jak rzeka się zmieniła przez setki lat.