Film 3D Mapping

Film 3D mapping w języku polskim Flag of PL, angielskim Flag of GB, rosyjskim Flag of RU, niemieckim Flag of DE, francuskim Flag of FR, włoskim Flag of IT i hiszpańskim Flag of ES

Tekst do spektaklu światło-dźwięk (mapping) napisał Leszek Mazan. W ciągu kwadransa opowiadamy historię Krakowa – podajemy najważniejsze fakty, które przeplatamy anegdotami.

Wybraliśmy kilkanaście wydarzeń, które miały miejsce w Krakowie. Widz może odbyć podróż przez ponad 1000 lat historii miasta, zobaczyć, jak się zmieniało, jak płonęło, jak zmieniał się bieg Wisły. Istotne informacje uzupełniamy ciekawostkami.

Turysta może dowiedzieć się m.in, które budowle ocalały po inwazji Tatarów w XIII w, gdzie mieszkała w Krakowie najbogatsza kobieta świata XX wieku, który polski król walczył z paleniem tytoniu.

Krakow in 15 minutes może być wstępem do zwiedzania Krakowa, ale może być też podsumowaniem wycieczki. Powiązanie wydarzeń historycznych z miejscami, a miejsca na makiecie z anegdotami pozwala turystom uporządkować wiedzę.
Wersje obcojęzyczne są pozbawione detali niezrozumiałych dla obcokrajowców.